– W przypadku towarów dostarczonych na paletach podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. (należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.)
– W przypadku przesyłek w kartonach Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania (rozerwania, wgniecenia, opakowania zamienne, naklejone taśmy)
– W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków produktów.
– Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską  i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od jej skutecznej dostawy i zgłoszenia w tym terminie stwierdzonych nieprawidłowości ilościowych lub jakościowych.
Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od jej skutecznej dostawy oraz sporządzenia protokołu szkody w terminie do 7 dni roboczych od skutecznej dostawy.
Do prawidłowego wszczęcia reklamacji niezbędny jest protokół szkody spisany wraz z kurierem oraz zdjęcia uszkodzonego towaru.
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy sklepu:  sklep@pintoo.pl
W protokole należy uwzględnić dokładną ilość i rodzaj uszkodzonego asortymentu.
Jeśli odbiorca przesyłki w tym terminie 3 dni nie zgłosi do sklepu żadnych zastrzeżeń oznacza to, że towar został odebrany bez zastrzeżeń jakościowych i ilościowych.
Po upływie 3 dni od skutecznej dostawy reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.